Liên Hệ

Thien thai Hotel

     Địa chỉ: 45 Nguyễn Trường Tộ - Ba Đình - Hà Nội


     Điện thoại: (+84). 4. 3716 4126 / 37164127 / 37164128


     Fax: (+84) 4. 3716 4917


     Email: info@thienthaihotel.com

Liên hệ với chúng tôi